• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативно-правова база

План роботи Василівської філії I-II ст. "КЗ Долинської ЗШ I-III ст. №4 Долинської районної ради" на 2017-2018 н.р.

Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XІІ.

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Концепція Нової української школи.

Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV

Лист МОН України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

Розділ II. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат: Наказ від 30.11.1993 р. № 430 Про затвердження

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу: Наказ Міністерства освіти України від 16.06.1994 р. № 184

Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею: Наказ від 20.07.1995 р. № 21

Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1262

Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45

Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553

Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99

Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114

Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284

Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763

Наказ МОН "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності" 03.09.2013

Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306

Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р.

Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2

Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 7лютого 2006 р. № 108

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848

Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти"

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандартповної загальної середньої освіти

Розділ ІV. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 1996 р. № 25/20

Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 44

Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України 29.10.2013

Наказ Міністерства № 648 від 27.05.2014 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України"

Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 р. № 1/9-97

Лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

Наказ Міністерства № 1550 від 04.11.2013 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі"Наказ Міністерства № 1456 від 21.10.2013 "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі"
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128

Постанова КМУ від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності: Наказ Міністерства освіти України від 22 вересня 2011 р. № 1099

Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717

Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 р. № 579 зі змінами від 27.02.2012 року № 115

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2000 р. № 584

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2000 р. № 588

Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 14.10.2004 р. № 14/18.1-866

Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 р. №1/9-86

Про введення уроку футболу в загальноосвітніх закладах І-III ступенів: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2001р. №1/9-264

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 р. № 732

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки Україна від 15.10.2004 р. № 797

Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2003 р. № 306

Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів): Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 р. № 389

Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 р. № 601

Про подолання проявів бюрократизму в освіті: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2005 р. № 297

Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2005 р. № 204

Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 р. № 291

Про Типові навчальні плани початкової школи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682

Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458

Розділ VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Про затвердження Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2001 р. № 447

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 433

Про результати проведення експерименту за програмою Іпtel® Навчання для майбутнього щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі: Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 10.11.2005 р. № 11/1-19

Лист Міністерства № 1/9 - 586 від 11.11.2014 "Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи"

Розділ VII. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38

Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 р. № 383/239/131

Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. № 61

Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1564

Розділ VIII. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р.№ 563.

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616.

Про постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2004 р. № 918.

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591.

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах: Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. № 242/329.

Лист Міністерства № 1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

Розділ IX. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

Про затвердження нових зразків деяких документів про загальну середню освіту: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 300.

Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 200 3р. № 811.

Розділ X. ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ

Лист МОН України від 24.10.2017 № 1/9-565 "Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти"

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ Мін. освіти України від 06 жовтня 2010 р. № 930.

Положення про методичне об'єднання вчителів.

Наказ МОН "Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти" 16.08.2013

Про затвердження Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти України від 24 лютого 1999 р. № 50.

Про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.

Про відзначення призерів і учасників Міжнародних учнівських олімпіад та їх учителів: Указ Президента України від 5 лютого 2000 р. № 169/2000..

Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 900.

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346.

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434..

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.

Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005 р. № 402.

Кiлькiсть переглядiв: 352

Коментарi